Veelgestelde vragen

Contact

11 tips voor conflicthantering

jul 20, 2021 | Blogs

Iedereen heeft het vast een keer meegemaakt; een conflict op de werkvloer, thuis of met de buren. Mensen hebben namelijk andere visies en meningen over bepaalde onderwerpen en deze meningen kunnen botsen tot een conflict.

Gastblog van Learnit | juli 2021

Denk bijvoorbeeld aan cultuurverschillen, leeftijdsverschillen en politieke voorkeuren. Als twee partijen het niet eens worden over een standpunt, ontstaat een conflict. Vaak heeft het te maken met het niet begrijpen van de waarden en normen van een ander. Conflicthantering zorgt ervoor dat een conflict niet uit de hand loopt en hiermee kun je effectief omgaan met een conflict.

Er zijn verschillende manieren om conflicten op te lossen die wij met onderstaande 11 tips voor conflicthantering aan jullie uitleggen

1. Verplaats je in de ander

Door je in een ander te verplaatsen kun je misschien bedenken waarom iemand boos of gefrustreerd reageert. Zodra je iemands reactie begrijpt door de tijd te nemen om je in een ander te verplaatsen, zullen conflicten die ontstaan door misverstanden vermeden worden.

2. Word niet boos

Een conflict is pas een conflict als jij of de ander boos wordt. Hoe jij reageert heeft te maken met hoe jij een gebeurtenis interpreteert en dus met jouw persoonlijkheid. In plaats van boos worden, kun je bedenken waarom je boos wordt.

3. Vermijd goede conflicten niet

Conflicten kunnen snel als negatief ervaren worden, terwijl sommige conflicten ook een positief effect kunnen hebben. Bij een onenigheid kan een conflict de oplossing vaak beter maken.

4. Speel de bal, niet de man

Zakelijke conflicten moeten niet persoonlijk gemaakt worden door het te gaan hebben over de persoon in kwestie. Blijf je focussen op bepaalde handelingen of situaties en toon wederzijds respect.

5. Onderhandel

Een conflict kan ook een kwestie van geven en nemen zijn in bijvoorbeeld verdelingsvraagstukken. Zorg dat allebei de partijen tevreden zijn en onderhandel over de uitkomst. Onderhandelen is alleen mogelijk als de ander dat ook wil.

Lees ook: Onderhandelen, zo doe je dat goed

6. Buig mee

Probeer je niet te veel af te zetten tegen de ander. Vaak is het beter om een beetje met de ander mee te gaan. Op deze manier kun je met oplossingen een uit de hand lopend conflict voorkomen.

7. Houd rekening met cultuurverschillen

Cultuur is een veelvoorkomende oorzaak van conflicten. Mensen begrijpen elkaars normen en waarden niet omdat elke cultuur andere normen en waarden heeft. Cultuurverschil hoeft niet alleen tussen verschillende landen te zijn, maar bijvoorbeeld ook tussen verschillende provincies. Het is belangrijk om je te verplaatsen in iemand anders cultuur.

8. Geef toe

Het is niet erg om toe te geven dat je fout zit als je geen gelijk hebt, wees daar dan ook niet bang voor. Bedenk je of het wel terecht is dat je boos is en geef anders toe aan het gelijk van de ander.

9. Houd voet bij stuk

Als je zeker bent van je zaak en beide belangen serieus neemt, moet je niet te snel een compromis sluiten maar ga je voor een oplossing die voor allebei goed is.

10. Evalueer je voorkeursstijl

Zoek uit welke stijl van conflicthanteren jouw voorkeur heeft en vraag je af of die stijl altijd goed geholpen heeft in eerdere conflicten.

11. Speel met conflicten

Probeer nieuwe stijlen van conflicthantering uit en probeer eens op een andere manier te reageren in een conflict.

Training Conflicthantering


Learnit biedt een training ‘Conflicthantering’ aan, waarin je onder andere de achtergronden van conflicten leert te begrijpen, zodat je hier adequaat mee om kunt gaan. We besteden aandacht aan het analyseren van conflicten en het leren herkennen van aanknopingspunten.

Ook de rollen die de betrokkenen spelen en de gesprekstechnieken die je kunt inzetten komen aan bod. Door veel te oefenen ervaar je zélf wat voor effect een andere houding en aanpak kan hebben tijdens conflicten.
Meer informatie over de training of direct in schrijven.

Lees ook: Wat is werkgeluk en hoe belangrijk is het?